Childrens Program kommer att medverka och är inbjudna som en av många talare vid årets Socionomkonferens. En fjäder i hatten tycker vi, där vi hoppas att många ska kunna få sig till livs förtjänsterna med detta förebyggande program. Nu hoppas vi kunna skapa ett bredare och större intresse för metoden som arbetar för ett starkt familjeperspektiv inom ramen för missbruksvården i vårt land. Förutom en beskrivning av mollen blir det också an mängd intygsannonsörer, både barn och förälder i tillfrisknande.