Nu har vi intensivt gått igenom såväl den vetenskapliga grund som Childrens Program vilar på, programmets stomme och inte minst fått möjligheten att få tillgång till ett antal övningar som än mer kommer att förstärka  våra insatser kring motståndskraft för barn som lever i familjer med missbruk och beroende. Oerhört givande där vi kommer att sammanställa alla våra intryck, nya kunskaper och inte minst kunna nyttja metoden än bättre. Trots att vi redan idag kan se vilken skillnad vi gör när vi befinner oss direkt i verkligheten. Att måendet hos våra barn kraftfullt förändras.

Samma tanke slår oss hela tiden. Detta borde vara den mest naturliga sak i världen –  att vi måste få ett familjeperspektiv i vår missbruksvård. Som ett barn uttryckt det när jag tänker tillbaka. Min pappa är i tillfrisknande – det är jag också. Ingen går opåverkad ur sin familj där det finns missbruk – INGEN!

Nu har vi fått oss till livs alla de teoretiska kunskaper för ett fördjupat förhållningssätt och vet att nu finns alla förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb i framtiden. Vi kommer att arbeta vidare med att skapa allianser, nätverk av de som vill hoppa på tåget som står startklart vid stationen, som ser värdet av att vi hjälper så många barn som möjligt. Ger de styrkor, sammanhang, förståelse och motståndskraft för att kunna ta hand om sig själva bättre, vad som än händer i deras liv.

Nu återstår fyra spännande dagar i barngrupp tillsammans med utbildad personal här på Betty ford Center. Vi är så övertygade om att vi gör skillnad och kan ni andra också se det, verka för att vi ska prata om de här problemen med små barn, välkomna ombord på tåget! Hos vissa finns det en rädsla att riva upp saker, att skada barn om vi tar upp de här stora frågorna och låter de berätta hur deras liv varit? Det är helt och hållet nonsens. De har redan skadat sig, missbruket och sjukdomen har redan gjort de illa och kan vi hela de och ge stöd till deras familjer så är det precis det vi ska göra.

Vi kör oavsett – men det blir roligare och ännu bättre om vi blir fler som fyller vagnarna på tåget!