Nu har våra köra forskare som utvärderat Childrens Program under tre år också lyckats få en vetenskaplig artikel publicerad i en betydelsefull tidskrift. En fjäder i hatten för dem men också för programmet. En artikel som på ett nogsamt och tydligt sätt skriver om nödvändigheten och möjligheten med Childrens program, dess pedagogiska förtjänster och inte minst; hur programmet hjälper barn och deras föräldrar att förbättra relationerna efter en lång period av alkoholism eller annat drogberoende.

Hela rapporten länkas här:

https://rdcu.be/MaMA