Det finns nu tydliga planer för en utveckling av programmet för Sverige och Europas del. Vi har erbjudits med den certifiering vi idag har för att genomföra programmet i barn och föräldragrupp, en instruktörsutbildning. Detta för att kvalitetssäkra programmet och möjliggöra spridning av konceptet till att utbilda fler utövare i Sverige.

Behovet av fler certifierade pedagoger och ledare visar sig vara stort då efterfrågan på grupper ökar.
Utbildningen innebär att Helen Olsson och Lars Lewerth, Sveriges idag enda certifierade ledare i programmet preliminärt åker över till USA och Betty Ford Center för att genomföra denna instruktörsutbildning. Vi kommer på detta sätt kunna erbjuda utbildningar i Childrens Program med start hösten 2017.