Vi har under året haft informationsträffar med 6 av 8 kommuners socialtjänst där vi genomfört presentationer. av dessa har två socialtjänster sänt familjer till programmet. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att sprida kunskaper om möjligheten att använda programmet som en av flera stödinsatser för barn och föräldrar där någon har problem med alkohol eller droger.