Vi närmar oss nu den stora möjligheten att bli utbildade till instruktörer i Childrens Program och vi har just landat i Kalifornien, närmare bestämt i Los Angeles. Stannar här och förbereder oss under några dagar. samlar ihop både oss och det material vi vill visa upp och dela med oss av erfarenheter från alla de 18 grupper vi haft i programmet. Det ska bli så spännande att få köra en grupp på Betty Ford Center tillsammans med Jerry Moe, grundaren av detta goda program.

Vi kommer också att visa upp den svenska versionen av Beamer – The Bulb Boy, den tecknade berättelsen som utgör en av byggstenarna för kunskapsinhämtning som barnen i våra grupper få ta del av. Den är nu helt översatt till svenska och tidigare godkänd av Betty Ford Center, men vare sig någon från behandlingshemmet i Palm Springs, eller Jerry Moe, har sett slutresultatet som vi nu i fysisk form kan visa upp. Vi känner en viss nervositet trots allt, då vi vet att det blir en hel del föreläsningar och genomgång av den detaljerade kursplan som ska genomföras under 5 dagar med hög nivå på teorin och som avslutas med att vi ska köra programmets fyra dagar i en amerikansk barn och föräldragrupp. Vi kommer att under de här dagarna i Palm Springs med start den 15 juni berätta i all korthet vad som tilldrager sig. Ge lite feedback på det vi får oss till livs här borta och dela med oss av våra tankar inför framtiden i Sverige. Hur vi ska kunna formera våra styrkor och se till att fler Childrens Program skapas med ett starkt familjeperspektiv i missbruksvården. Där barns röster är lika viktiga som de vuxnas.