Nu vill vi samfällt tillkännage med vårt upprop här idag att Insamlingsstiftelsen Childrens Program Sverige är bildad!
Stiftelsens huvudsakliga uppgift vilket är ändamålet; att genom sin verksamhet ge ett stöd till barn och familjer där det förekommer missbruk och beroende av alkohol eller andra droger via ett program som pågår under fyra heldagar.
Programmet har körts som ett pilotprojekt under tre år med stöd av Folkhälsomyndigheten, men står nu på egna ben efter en mycket positiv utvärdering genomförd av ett forskarteam från Örebro universitet.
Insamlingsstiftelsen har för avsikt att samla in pengar för att kunna genomföra dessa grupper på minst tre platser i Sverige och utifrån det stora behov av insatser som finns idag i vårt land.