Telefonen ringde. Okänt nummer för oss, men det visade sig att TV 4 och deras redaktion från Nyhetsmorgon vill bjuda in oss till en stund i morgonsoffan för att prata om Childrens Program. Behov av att hitta några deltagare som genomgått programmet samt lite fakta från vår sida, så bestämdes det. Kl 9.36 den 1 augusti 2020 kommer Childrens diskuteras och presenteras utifrån en dotter och mamma som gått programmet; Emma och Malvina Gattson. Pga Coronarisken har TV4 infört restriktioner kring hur många gäster som får finnas i studion. Svar 2!! Vilket innebär att Emma och Malvina kommer att sitta på TV 4 och vi sitter i den digitala överföringen via länk.

spännande och verkligt kul att TV 4 vill lyfta problematiken och inte minst ge plats åt oss och Childrens Program.