Efter att en familj från Tierp gått Childrens Program så ville ett av barnen berätta för hela klassen om sina upplevelser av vårt fyra dagars program. Kanske blev klassföreståndarenlite imponerad över hur modiga barn kan vara?! Kontaktade oss för att hela skolan skulle vilja veta mer om vad Childrens Program är! Så nu är planeringen igång för en hel dags föreläsningar i sex F-klasser. Det ska bli oerhört spännande och en möjlighet för oss att berätta och sprida kunskaperna kring både programmet och föräldrar som har är alkohol eller drogberoende, vilket idag finns i fler familjer än vad många tror.