Helt fantastiskt!

Äntligen är vi igång med Europas första utbildning till nya ledare inom Childrens Program och dess professionella pedagogik! 19 st dedikerade personer har kommit till Östergötland och Fredgagården konferensanläggning utanför Norrköping. Vi har nu genomfört 4 av 6 heldagsutbildningar och eftersom det är första gången likt pionjärer, så har det faktiskt blivit en succé. Allt har fungerat över förväntan och deltagarna färdas genom materialet och berörs av kraften i de kommunikativa övningarna som vi gör där alla är med och blir berörda när övningarna går att koppla till förnyad kunskap kring barn och familjer där det finns missbruk och beroende. Pedagogiken håller, övningarna kommunicerar och nu vill alla deltagare bli certifierade och starta upp ute i sina kommuner och på de behandlingshem som deltar.

Programmet har en verkligt helande kraft och vi genomför samtliga fyra dagar av programmet så att alla får prova på att delta i grupp, något som uppskattas och det blir inte sämre av att samtliga förstår att Childrens Programs pedagogik vilar på en solid forskningsgrund utifrån Emmy Werners studier kring motståndskraft, där motivet bakom vilar på att det är det vi vill. Lärande kopplat till övningar där familjer från missbruksmiljöer helas genom att mötas och där barnen får dela med sig till sina föräldrar som bara får lyssna, om hur det blev för dem när pappa eller mamma drack eller tog droger.

Två sessioner återstår för den första hugade gruppen nu i oktober/nov. Fler utbildningstillfällen planeras  i Norrbotten och i Skåne under 2021 och 2022.

När den första gruppen har genomgått utbildningen påbörjas arbetet med att rekrytera bane och familjer inför ett verkligt genomförande i skarpt läge. Gör man det bra, blir man certifierad och kan legitimera sig som certifierad ledare i Childrens Program med support och stöd av Stiftelsen Childrens Program Sverige. Legitimerad som betrodd aktör av  Hazelden Betty Ford Foundation i USA.