Stiftelsen bildad

Den 9 april 2018 skriver vi historia för Childrens Program Sverige. En stiftelse har bildats och en styrelse har blivit tillsatt. En styrelse med massor av energi för en fortsatt härlig utveckling för programmet. Behovet är stort, efterfrågan på insatser också och nu planeras och förbereder vi oss för en utbildningsomgång under hösten 2018.

Styrelsen kommer nu att ha strategiska möten för att ytterligare skapa allianser i ett långsiktigt perspektiv, där vi tillsammans via våra olika nätverk kan verka på en solid grund.

Styrelsen består idag av Lisa Ingestad, generalsekreterare Svenska Settlementförbundet/ Fritidsforum,

Gunborg Brännström, konsult och mångårigt verksam inom alkoholområdet,

Lars Lewerth, verksamhetsledare Childrens Program,

Helen Olsson, utbildningsledare Childrens Program,

Benny Haag, opinionsbildare och terapeut,

Birgitta Kimber, Med Dr, PhD, Umeå Universitet,

Lisa Skiöld, Barnombudet Uppsala län och Peter Hagberg, Implementeringsverket.