Glad sommar önskar Childrens Program och ett stort hopp inför hösten 2018. Vi kan nu stolta berätta att Insamlingsstiftelsen Childrens Program Sverige formellt nu är bildad. Detta innebär att Länsstyrelsen registrerat Childrens program som en stiftelse och nu har alla som vill, alla som kan och vill göra skillnad en möjlighet att bistå med resurser för en god utveckling av Childrens Program i vårt land. Vara med och bygga en plattform för det familjeorienterade synsättet på dagens vårdkedja för de som drabbats av alkohol eller annat drogberoende.