Bråda dagar för teamet som nu arbetar hårt för att programmet ska överleva. Det låter kanske lite dramatiskt, men vi uppvaktar nu en mängd företag och organisationer för att finna på en annan typ av finansiering efter det att Folkhälsomyndighetens projektstöd upphör vid årsskiftet. Nya samarbetspartners, fler behandlingshem har vi kontakt med just nu för att skapa förutsättningar för en fortsatt framgång som vi vet att det här programmet bär med sig. För alla de barn och föräldrar som idag har fått ett bättre utgångsläge för en ny relation och kommunikation.

Det har rivits murar, skammen och skulden har runnit av dessa barn och det finns idag en stabilare grund att börja en ny vandring i livet.

Vi kommer väldigt snart kunna erbjuda ett svischnummer för hugade personer som vill och önskar att Childrens Program ska fortsätta sin verksamhet. Alla bäckar små…..är en del av den större helheten för att kunna permanenta programmet och ge detta som ett komplement till också andra insatser.