Samverkan är egentligen bara ett ord, ett ord som vi människor höjer upp och lägger stor tonvikt på vid seminarier och föreläsningar. Att tillsammans kan vi nå så mycket längre i våra ansträngningar. Men ack så tunn is de flesta människor står på. Samverkan ser många gånger mer ut som ett modeord, politiskt korrekt att använda, men när vi öppnar dörren ser vi också hur lite av verklig sann samverkan som finns. Ett ord utan innehåll om vi inte fyller det med något.

Childrens Program har för avsikt att skapa jordmånen för en verklig och sann samverkan för ätt öka stabiliteten, styrkan i det arbete som krävs. Nu när vi kommer att erbjuda kommuner, behandlingshem, enskilda öppenvårdsenheter gratis certifieringsutbildning i det pedagogiska förebyggande programmet, är avsikten en gedigen Samverkan. Varje kommun som visar intresse att verka för programmets genomförande behöver inte själva stå för ett eget Childrens program, utan i bred samverkan med ett starkt familjeperspektiv, delar kommunerna inom en region på de kostnader som programmet har att bära. Norrbotten är en del av Sverige som vill ha programmet, Södertörn från Södertälje upp till Saltsjöbaden, någonstans 8 kommuner utmed Östersjökusten har också siktet inställt på att hitta samverkansvägar.

En för mig mer proaktiv insats för verklig samverkan som gynnar alla. Inte minst barnen i dessa kommuner!