Våra lokaler kommer att målas om! Fräschas upp med hjälp av gymnasieelever från Praktiska gymnasiet. Start för renoveringen är tisdagen den 26 januari och kommer att pågå under två månader.