Childrens Program blev ett av de många utvalda seminarier som tog sin plats på den Internationella Anhörigkonferensen i Göteborg, 3 – 6 September 2015. En fantastisk möjlighet för oss att sprida kunskaper kring programmet som gav mersmak. Man har inte tidigare fokuserat särskilt mycket på att barn också utgör en grupp av anhöriga som behöver insatser och stöd. Om dessa barn lever i en miljö med utsatthet eller det vi kallar för ” att leva under riskfaktorer” såsom missbruk och beroende i familjen.
600 delegater från 32 länder world wide samlades i Göteborg och vårt seminarium var välfyllt till sista stol. Många av de församlade blev väldigt berörda och följde upp med diskussion och frågor.
Många uttryckte det starka behovet av att lyfta barnperspektivet och fler var övertygade om att det blir med tiden ett allt större fokus på barnrättsfrågor och inte minst att barnen ska få sin röst hörd och samfällt betraktas även de som anhöriga, något som tidigare inte beaktats.
Childrens Program fick ett stort gensvar och vi kan förmoda att nästa gång detta evenemang genomförs, om två år 2017, i Australien, finns representanter för Childrens Program på plats. Vid det tillfället kan vi med säkerhet också presentera en trovärdig utvärdering genomförd av Örebro Universitet.