Planeringen för nya grupper inom Childrens Program är nu klar. Här följer de uppsatta datum för våren 2017:

26 – 29 januari 2017

2 – 5 mars 2017

30 mars – 2 april 2017

20 – 23 april 2017

1 – 4 juni 2017

Efter dessa nu inplanerade grupper följer slutlig insamling av forskningsunderlag vid Örebro universitet som kommer att sammanställa och utvärdera programmet. Ledningen för Childrens Program kommer att ägna mycket tid till presentationer och föreläsningar samt hitta samverkanspartners för en fortsatt etablering och spridning av programmet inför 2018. Vi kommer också inbjuda till den utbildning som vi ämnar erbjuda för personer som vill praktisera programmet och därmed bli certifierade.