Nu startar vårt idoga arbete för att formera oss och Childrens Program inför framtiden!
En stiftelse är vår tanke, som via sin form har till uppgift att driva Childrens Program vidare i permanent form för alla barn och familjer som behöver stöd i sitt tillfrisknande från alkohol eller andra droger. Tanken är att stiftelsen fördelar uppdrag till verksamheter som inom fem år ska finnas tillgänglig i minst 5 län runt om i Sverige. Stiftelsen kommer också via sina kvalitetssäkrare och mentorer utbilda fler till att omfatta Childrens Programs manual och därmed förkovra sig för att få tillgång till manualen och sen kunna genomföra programmet på sina orter.
Jobbet har påbörjats nu och vi kommunicerar nu med såväl media som företag och filantroper som kan få möjligheten att göra skillnad på riktigt.
Vi vet att programmet funkar, vi ser hur relationerna förändras i familjen och hittills har alla de som gått programmet, 73 barn och 50 föräldrar varit mer än nöjda med Childrens Program.