En forskarstab från Örebro universitet genomför med start nu under hösten 2015 en forskningsstudie av programmets effekter. Detta kommer att ske vidare under hela 2016 och 2017 med syfte att kunna få mötbarhet för metoden. VAd vi vill veta är om programmet har positiva effekter och att det fungerar och har någon nytta på såväl barn som föräldrar som deltar under programmets 4 dagar.
Utvärderingen kommer att publiceras under 2017 och då hoppas alla inblandade att programmet gör skillnad och då tillräckligt stor för att vi ska kunna sprida metoden, utbilda i konceptet så att programmet finns att tillgå och kan byggas ut till omfatta hela Sverige.
Idag genomförs projektet i samverkan med Nämndemansgårdens behandlingsenhet utanför Uppsala. Vi samarbetar också med socialtjänster i omkringliggande kommuner till Uppsala.