Vi vet att Childrens Program gör skillnad

Det känns mer än lovande att Korpberget blir en av de samarbetspartners som kommer generera kraft till Childrens Program. Nu har vi beslutat tillsammans med Korpberget fylla det lilla hål eller lägga dit den pusselbit som saknas; omsorgen om de barn som växer upp i familjer där det förekommer/förekommit missbruk och beroende. Vi kommer gemensamt rekrytera familjer direkt ur patientgruppen på Korpberget och starta upp nya grupper under året. Så när pappa eller mamma går in sin behandling på Korpberget, ställs nu frågan som alla i samma situation bör ställa sig! Hur ser familjen ut? Finns det ett familjesystem? Finns det barn?

När det finns barn kommer föräldern i behandling erbjudas Childrens Program efter det att den första vårdperioden är över, alltså efter ca 5 veckor i egen behandling för sitt missbruk och beroende.

Nu  är Childrens Program inte längre ett projekt, utan programmet vilar på en egen grund där vi nu erbjuder kommuner denna möjlighet att göra en för barnen obegriplig värld begriplig och en möjlighet att förvärva en förbättrad relation till sin förälder som bär på problematiken.