Den 4 januari publicerades på Folkhälsomyndighetens hemsida samtliga projekt som fått ekonomiska bidrag för 2016. Childrens Program finns med och har nu fått verklig lyftkraft för att kunna sprida kunskap om programmet. Vi kommer att fortsätta genomföra det hela med barn och föräldrar under hela detta året och även under 2017. Förutom det ska vi skapa förutsättningar för  att mer medialt finnas i debatten, ordna konferenser och seminarier. Allt detta för att öka kunskaperna dels kring sakfrågan, barn i missbruksfamiljer men också se till att övertyga socialtjänster runt om att våga prova programmet för sina klienter. För familjer där någon har problem med alkohol eller andra droger. Örebro universitet arbetar vidare med sina analysinstrument och kommer att samla data om metoden för att kunna slutföra en utvärdering av programmet under den senare delen av 2017.

 

Childrens Program är här för att stanna.