Childrens Program kommer att genomföras med ytterligare 4 grupper under hösten 2016, med eventuellt ytterligare en grupp.

Så här ser schemat ut för hösten:

Återträff Nämndemansgården Uppsala 3 sept

Grupp 12 – 22 till 25 september, Nämndemansgården Uppsala

Grupp 13 – 9 – 12 oktober, Korpberget, Ångermanland

Återträff Korpberget 15 oktober

Grupp 14 – 3 – 6 november, Nämndemansgården Uppsala

Grupp 15 – 24 – 27 november, Korpberget, Ångermanland

December används till dokumentation av grupperna i samverkan med forskarteamet vid Örebro Universitet