Nämndemansgårdens enhet Blentarp, där allt en gång startade med god behandling för alkohol och drogproblematik kommer också att testa Childrens Program. Skåne är alltså först ut i höst då 8 barn är anmälda till programmet som kommer att genomföras med start den 31 augusti vid Rönneholms slott. Detta blir grupp nr 19 och därefter kommer ledningsgruppen för Childrens Program arbeta hårt för att etablera samverkansmodeller för framtiden. Folkhälsomyndighetens finansieringsperiod för projektet tar slut den 31 december i år och detta program har ett sånt genomslag, inte bara när det gäller den pedagogiska modellen, utan än mer sätter arbetet fokus på familjeperspektivet och att inom behandling för drogproblematik involvera hela familjen, särskilt barnen. Att helt enkelt involvera samtliga i familjen kring beroendesjukdomen! Den vuxne får hjälp för sitt missbruk och beroende, den vuxne anhörige får en anhörigvecka kring medberoendeproblematiken och beroende, och barnen får sitt för att öka insikterna och förståelsen för sjukdomen, för att minska skam och skuld och stärka motståndskraften via ny kunskap och lärandet att tala om hur man mår.