Efter ett besök på Rockesholms behandlingshem och ett två timmars möte med enhetschef Christina Unge, så förefaller det som om vi kommer att försöka skapa förutsättningar för att genomföra Childrens Program även  här i Bergslagen. Vi kommer under våren genomföra föreläsningar för samtliga i personalstyrkan och utifrån det se om vi kan värva familjer för ett genomförande.