Den 20 augusti föreläste vi inför samtliga anställda vid Länsförsäkringars huvudkontor i Stockholm. En temadag kring hälsofrågor med fokus på missbruk och beroende. Vi bidrog med dels en föreläsning om beroendeproblematiken, och dels ca 20 min omkring Childrens Program. Föreläsningen ledde fram till ytterligare möten kring Childrens Program och Länsförsäkringar visade intresse för att kunna stödja projektet i framtiden.