Korpberget, det anrika behandlingshemmet vid Ångermanälven vill och har med vår hjälp fått tillgång till Childrens Program. Vi genomförde under oktober en ungdomsgrupp och man har uttryckt  en framtida tanke om att programmet bör ingå som en viktig del av en genomförandeplan.
Vi kommer att genomföra ytterligare två grupper under våren 2016 där en redan gått av stapeln  den 17-20 mars. Nästa är planerad till  den 30 juni till den 3 juli.

En underbar mars-grupp i den yngre divisionen med barn, mellan 7 och 10 år, där vi kunde se märkbara skillnader hos både barn och föräldrar från innan programmet och efteråt.