Vi vill gärna rekrytera nya familjer direkt via behandlingshem, där föreläsningar för patienter som är inskrivna i behandling blir ett naturligt sätt att också börja prata om föräldraskap och barn.
Då vi så tacksamt har fått möjlighet att bedriva Childrens Program på Nämndemansgården Jälla utanför Uppsala har vi där kontinuerliga föreläsningar för patientgruppen. Vi har även föreläst för patientgrupper på Korpberget där vi även har haft tre gruppgenomföranden. Vi samarbetar nu också med Rockesholms behandlingshem utanför Örebro där vi planerar det första grupp genomförandet den 20-23 april 2017.
Efter förfrågan från Nämndemansgården har vi även börjat föreläsa om anhörig och medberoende problematiken och sjukdomsbegreppet delvis utifrån egna erfarenheter. Där fokuserar vi på beroendesjukdomen som den familjesjukdom det är.
En av patienterna som lyssnat till vår temadag om där familjeperspektivet var i fokus, önskade efteråt att hela hans familj skulle få möjlighet att lyssna till detta. Planering pågår för att göra detta möjligt. Så det händer spännande saker inom beroende som familjesjukdom. Det går framåt!