Första utbildningsdagen är vi glada för att AC upptäckts och att vi är inomhus när termometern i Palm Spring visar på 46 grader celsius. Otroligt! Roligt att få bekräftelse från Jerry på att vi gör ett bra jobb med Childrens Program i Sverige. Teoribakgrunden vi fått idag stärker oss i tron på seriositeten med programmet. Största delen av dagen  har handlat om den teoribakgrund hela programmet vilar på, en 50-årig longitudinell amerikans forskning som startade 1955 och avslutades 2005 där man studerat risk och skyddsfaktorer på 1700 barn från födseln till de fyllt 50 år.  Nyfikna på resultatet? Kommer… På tal om att evidens är viktigt och starkt betonad idag i både USA och Sverige – evidens based practice – så får vi inte glömma att också vända på begreppen;  practice based evidens!!!  Härligt ändå att också kunna vara i praktikerfältet  med någon som, liksom vi, verkligen brinner för att dessa barn ska få bättre förutsättningar i sina framtida liv.

Jerrys bästa: ”Kids don´t care about how much you know until they know how must you care” De e ju sant!

 

Helen