Deltog vid en workshop och konferens med en föreläsning om programmet. Konferensen hade rubriken ” 6th International Conference for Carers” . Konferensen samlade närmare 1000 personer där vi dock hade en liten plats i enskilt rum för ca 45 deltagare.