Äntligen!!

Nu har Insamlingsstiftelsen Childrens program Sverige erhållit ett konto och nu hoppas vi alla inklusive de barn och föräldrar som redan genomgått programmet att vi sk kunna få in intressenter för att gemensamt kunna utbilda och uppföra fler grupper bland alla de närmare 400.000 barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk  och beroende.

Kontonummer för Insamlingsstiftelsen är 

8327-9 694 005 904-8