21/1 2016 Lars Lewerth och Helén Olsson informerar enhetscheferna för barn Norr, Öster och Väster.