Vi går alltid lite nervösa omkring den här första dagen, de första minuterna i vaket tillstånd och inväntar gruppen som ska komma. Barn med sina föräldrar för att köra Childrens Program. För vi vet egentligen inte alls om alla kommer trots att alla meddelat att de ska infinna sig. Vi vet att allt kan hända i dessa familjer, att förhinder kan uppstå av många olika skäl, men även denna gång slöt 4 barn och tre föräldrar upp vid vår första träff. Fika, bounding-lekar och sen var allt igång. En fantastisk grupp där viljan att lära och förstå vad ett beroende är och fungerar och hur det obegripliga blir plötsligt mer begripligt. Vi blir glada när vi ser hur förståelsen suddar bort mycket av den skuld och skam som barnen bär med sig, som rinner bort där de känner att de faktiskt inte bär något som helst ansvar för hur föräldern haft det i sitt beroende av alkohol eller andra droger.