När vi står och berättar sagan om Childrens Program, vad vi uppnått hos alla de 76 barn och 53 föräldrar som gått programmet blir samtliga i lokalen hänförda. Den sista pusselbiten finns på plats, den stora hänsynen till att barn också är anhöriga och vet, känner, upplever varje förändring hos den förälder som missbrukar alkohol eller andra droger. Några av de församlade har vida kontakter i svenskt näringsliv och vill genast få tillgång till vårt presentationsmaterial i form av foldrar. För spridning, för kännedom och akanske också bidrag till en fortsättning för programmet. Vi vill att programmet ska leva efter december i år då medlen från Folkhälsomyndigheten tar slut, vi vill att barn och föräldrar ska få möjligheten att starta om, bygga nya relationer för sig själva i den nyktra familjen, vi vill att samhället tar sitt ansvar och hjälper till att bygga för en framtid där fler Childrens Programs finns över riket Sverige.