Tänka sig att ett litet brev med de viktigaste orden vägda på guldvåg kan göra en sån skillnad. Utan påtryckning eller återkommande tjat med reaktionen för God Morgon Soffan, hörde de själva av sig. Snabba redaktionella beslut ledde  fram till att vi erbjöds i direktsändning att vara med. Jag från Childrens Program och en mamma med sina två döttrar som alla genomgått programmet och varit så överväldigade. Inte minst barnen som lärt sig så mycket om missbruk och beroende och hur de genom sitt ärliga möte med sin mamma fått möjligheten att b.la berätta hur det blev för dem när mamma drack. Det har lett till att relationen blivit bättre i familjen, barnen vågar fråga mer om missbruket, något som inte alls kändes naturligt tidigare innan de gått programmet. Hur deras skuld och skam minskar och i vissa fall kan man faktiskt se och rent av ta på den, på skammen och se den försvinna när de berättar sin historia i bild eller text och genom de många övningar som vi gör.

Nu fick plötsligt inte barnen vara med i rutan, trots  att redaktionen önskat att jag och Helen skulle fixa en familj som var villiga att komma till studion och berätta om hur de upplevt programmet. Två mycket ledsna barn fick sitta utanför bild för att man från redaktionellt håll ändrat sig. Varför? Framkom att det finns en viss policy när det gäller att ta in barn i TV sammanhang, en viss oro att det kan ställa till saker senare? Men barn vill berätta, vill bli sedda och att tala med små barn om svåra saker är inte alls alarmerande! Vi vet, vi gör det i varje grupp och de vill verkligen berätta hur det blev för dem när när mamma eller pappa drack eller  tog andra droger. Så det var verklige synd.

Vi är dock väldigt glada att SVT lät oss vara i  centrum med programmet under dryga 6 minuter och nu kan alltså du  som inte tog  del av direktsändningen få en ny chans på www.childrensprogram.se