Underbart att kunna sitta här och planera för ytterligare genomföranden av programmet. Nu kör vi nästa grupp den 28 maj 2015 under fyra dagar, tre syskonpar. Vidare har vi nästan klart med en grupp under första veckan i juli och dessutom intresseanmälningar för en grupp i augusti, då forskningsteamet från Örebro också börjar sitt arbete.
Det känns oerhört bra när nu programmet blir än mer omtalat.

Många som jobbar idag med utsatta barn och familjer, vet att behoven är stora av att kunna få hjälp, men att det också kan innebära en del svårigheter. I vårt fall ute på Nämndemansgården där vi jobbar för att köra programmet, är det till och från svårt att få ihop barn och föräldragrupper. Inget unikt i sig. Det är svårt vilket vi nog med säkerhet kan säga, att det är känsligt. Att alkoholism och drogberoende föder skam och skuld. Något man inte så enkelt pratar om. Sen finns också andra problem med ansträngda familjerelationer med övriga anhöriga, kanske befinner man sig i vårdnadstvister. Tillstånd som kan sätta käppar i hjulet. I andra situationer kan det vara det egna måendet hos patienter i behandling eller eftervård, också kan störa. Det kan i vårt fall innebära att vi tvingas ställa in eller skjuta upp starten för nästa grupp.
Men som sagt, det händer väldigt positiva saker – så droppen urholkar stenen!