Helt underbara dagar med programmet här ute på Jälla. En grupp av fyra föräldrar och sex barn i åldersspannet 6 år – 14 år. Stillsamt och kamratligt färdades vi genom tyngre avsnitt över till lek och glam. Alla stortrivdes och den som försöker sig på att sprida myten om att små barn inte kan förstå eller prata om alkohol och droger, bedrar sig väldeliga. Vår sexåring i gruppen säger b.la till sin pappa som finns med att ” om du vill veta mer om alkohol och får problem, kan han vända sig till henne”. Barn vill berätta, barn vill förstå en obegriplig värld, barn vill dela med sig under trygga former och det har de gjort även den här gången – det 18:e genomförandet! Vi tackar ödmjukt att vi får nåden att jobba med barn som levt i familjer där det förekommit missbruk och varje gång känner vi likadant; att vi gör skillnad, att vi får tillåtelse att kliva in i deras värld och lyssna till hur missbruket påverkat, oroat och gjort de besvikna och ledsna. Varje gång vi får vara med om det här känner vi en stor tacksamhet, när vi ser hur de får insikt om att de inte är ensamma om problemet och att det aldrig kan vara deras fel att pappa eller mamma druckit eller drogat. När vi upplever så starkt att föräldrarna verkligen ger sina barn en stor present genom att genomföra programmet.