Torsdag 18/2 – söndag 21/2 Nämndemansgården Jälla

Torsdag 17/3 – söndag 20/3 Korpberget

Torsdag 21/4- söndag 24/4 Nämndemansgården Jälla

Torsdag 19/5- söndag 22/5 Nämndemansgården Jälla

Torsdag 30/6 – söndag 3 juli