Det är med stor glädje vi kan se att Childrens Program blir alltmer uppmärksammat. Inte nog med att vi inför nästa grupp, som blir den största hittills med 8 barn och 5 föräldrar, också för första gången uppvisar en KÖ!!
Det sprider sig via de barn och föräldrar som genomgått programmet, det sprids via de goda resultat som Childrens program faktiskt har.
Det talas mer ute i landet om oss. Vi har fått nya intressenter från västkusten och Härryda utanför Göteborg, vi kommer att vara en av de talare på årets Socionomdagar, vi är med som presentatörer för NKA:s stora konferens i slutet av maj i Malmö, vi kommer att medverka från scenen under Förebygg.nu dagarna i Göteborg, vilket utgör några av de tillfällen Childrens Program får tillfälle att mer direkt profilera sig.