Äntligen!

Efter nära nog ett års arbete i ansökningsdjungeln har vi via Arvsfonden fått nya möjligheter att ytterligare utveckla Childrens program . Vi har nu den stora möjligheten att förankra detta program och möjliggöra permanenta lösningar över hela vårt land. Ett utbildningskoncept kommer att tas fram baserat på den utbildning som Lars Lewerth och Helen Olsson skaffade sig på Betty Ford Center i Kalifornien 2017. Vi paketerar det hela och kommer nu att under tre år kunna erbjuda fler människor att bli certifierade i programmets pedagogiska plattform. Inledningsvis när så kursen ligger färdig och blivit testad  hos försöksgrupper kommer vi kunna starta upp i olika delar av landet.

Först ut är Norrbotten som genialt kommer att samverka utifrån sina 14 kommuner om att skapa ett Childrens Program i just Norrbotten. Helt enkelt samverka kring konceptet och dela på ansvaret för hela regionen. Ytterligare regioner har visat intresse av att ta efter Norrbotten, såsom Södertörn i Mälardalen, kranskommuner runt Uppsala och i Skåne där man också ser ett behov av att kunna ge ett kraftfullt stöd för att hela människor – barn som vuxit upp i familjer där det förekommer missbruk och beroende av alkohol eller andra droger.

Vi är idag näst intill euforiska eftersom detta stöd från Arvsfonden kommer att göra skillnad för fler familjer, för fler barn som via ny kunskap och nya insikter kommer till insikt om att det aldrig är barnets fel när pappa eller mamma druckit eller drogat. Fler barn som tillsammans med den förälder som är nykter men äger problemet får mötas, arbeta tillsammans och erövra en förbättrad relation i nykterheten.

Childrens program samarbetar i detta utbildningsprojekt med Barnombudet i Uppsala län som är huvudman för dessa tre projektår.

Vi planerar och sätter ihop utbildningskonceptet nu under hösten 2019 och kommer att erbjuda anmälningar för landet under senhösten med utbildningsstart våren 2020. Resultatet av denna satsning hoppas vi ska leda till att Childrens program permanentas i Sverige, som en metod bland flera för att stödja barn och familjer som hamnat i missbrukshjulet.

Utbildningsprojektet drivs tillsammans med huvudmannen Barnombudet i Uppsala län.