Vi har bevisligen lyckats med att skapa ett starkt intresse för projektet och programmet. Forskarna finns på plats, myndigheten har på ett mycket trovärdigt sätt uppvisat en stark vilja att skapa evidens till Childrens Program. Vi har erhållit ett finansiellt stöd även för år 2016 och vi hoppas givetvis att vi även får stöd under 2017 som blir det sista året. Mot bakgrund av denna relativt sett korta period, så har vi för avsikt att se till att programmet får leva kvar och att en spridning genomförs, för att säkerställa programmet över hela landet. Vi strävar efter en långsiktig läsning och återkommer här på hemsidan hur de planerna kommer att se. Inriktningen är och förblir att programmet ska finnas på många ställen, som ytterligare ett kraftfullt instrument bland andra insatser som görs för barn som lever i missbrukets skugga.

Det är ett spännande arbete och vi fick ett samtal från USA där man uppmärksammar vårt engagemang och tycker att vi hunnit med mer än förväntat. Det känns oerhört bra.

Arbetet går vidare och just nu ägnar vi oss mellan de olika grupperna vi har ett gediget arbete med att föreläsa om metoden och vad vi åstadkommit bland hittills 31 barn och 22 föräldrar som genomgått Childrens Program.