Alla som deltagit i Childrens Program under 2015 i Sverige som första land i Europa välkomnas till en återträff på Nämndemansgården Jälla utanför Uppsala. Vi ska glädjas med varandra, ha det kul som tusan och minnas lite av vad vi gjorde under programmets genomförande. Totalt har 27 barn och 18 föräldrar genomgått programmet det fösta året och vi räknar med att få ungefär samma antal under 2016.