Nu jobbar vi stenhårt för att komma in med vår ansökan för ytterligare ekonomiskt stöd – den här gången står vår förhoppning till Arvsfonden. Detta gör vi nu så snabbt det går då de i handläggningstid tar ca 6 månader innan beslut fattas hos fonden. Samtidigt uppvaktar vi via brev och mail media, större företag samt filantroper. Vi behöver jobba i parallella spår för att detta program, Childrens Program ska kunna spridas till fler län i Sverige och etableras som ytterligare en väg till hjälp för barn i familjer med missbruksproblematik.