Du som har anmält dig till till deltagande i programmet. Vi startar kl 09.00

Välkommen.

Med reservation för ändring av datum.