Rapport från riskgrupp till friskgrupp

Medverkande i rapporten

Örebro universitet
Karin Fröding, fil.dr i folkhälsovetenskap (editor)
Anita Larsson, fil.mag i folhälsovetenskap
Madelene Larsson, fil.lic i folkhälsovetenskap (editor)
Agneta Tinnfält, fil.dr i folkhälsovetenskap (editor)

Initialt i forskningsstudien har även Koustuv Dalal,
docent, fil.dr i folkhälsovetenskap, medverkat.
Stephen Widén, docent, fil.dr i psykologi,
har bistått i de analyser som genomförts av studiens kvantitativa data.

Childrens Program, Sverige
Lars Lewerth, projektledare
Helén Olsson, projektledare

Ladda hem här