Allt hänger ihop. Det byggs broar mellan de olika ämnena och aktiviteterna i Childrens Program och det blir allt tydligare för oss att vi arbetar lite annorlunda vad gäller turordningen mellan de olika inslagen i programmet. Det gör inget, men vi får tydligare rekommendationer som förstärker än mer den unika möjligheten att uppnå förändring och inte minst bättre relationer i familjerna. Spännande dag då vi verkligen började dissikera programmets beståndsdelar. Vi ser hur programmet vilar på en stark plattform som följer forskningen och vilar på vetenskap kring motståndskraft, resiliens och därmed fyra grundpelare; Social kompetens, Problemlösning med att konkretisera trygghet via trygga personer och trygga platser för barnen, förståelse och en känsla av sammanhang, meningsfullhet och hopp för framtiden.

Vi hade också långa samtal, som också fortsätter i morgon om hur vi ska nå ut, marknadsföringsinsatser både internt för behandlingshem men också socialtjänsten. Hur vi ska formera vår utbildning när vi kommer till Sverige igen.

Värmen kring 47 grader C bekommer oss inte här borta, då vi sitter tryggt inomhus och jobbar med de tillgångar vi har under AC bruset som verkligen är en välsignelse för alla levande varelser i Palm Desert.