Ledarutbildning Childrensprogram

Har du intresse, jobbar med barn i någon form, är pedagog inom skola eller förskola, utövar vuxenbehandling som terapeut vid någon behandlingsenhet och känner att du vill göra skillnad för dessa barn som finns i familjer där alkohol eller drogproblematik existerar.

Kursen omfattar totalt 6 dagar och genomförs vid tre tillfällen under mars-april 2020.

Kursdatum: 17-18 mars, 24-25 mars och slutligen 1-2 april