Efter närmare ett halvårs diskussioner och amerikansk nedlagd tid för att säkerställa sitt varumärke för Beamer – The Bulb Boy har vi som första Europeiska land nu skrivit ett unikt avtal med det stora behandlingshemmet i Kalifornien. Äntligen får vi i Sverige möjligheten att översätta, trycka och distribuera detta ”cartoon-material över 12 böcker till våra grupper i programmet. Beamer är en fantastisk produktion över som sagt 12 böcker som vilar på en stark identifikationsplattform. När vi använder figuren Beamer och låter honom berätta om sin vardag där både mamma och pappa har problem med alkoholen och får vara med om alla de känslor Beamer upplever, är det dödstyst i grupperna. Ett material som det tog 6 år att skapa utifrån verkliga berättelser som berättats i Childrens Program i USA, har denna lilla figur blivit en fantastisk maskot oavsett vilken ålder barnen har i våra grupper. Det spelar ingen roll om du är 7 eller 15 år. I samtliga fall är lyssnandet andäktigt och även om du är 15 år längtar du efter att få höra berättelsen.
Ett material där varje bok har en cliffhanger över till nästa, vilket givetvis medverkar till att öka spänningen.
Som VD för Betty Ford Center uttryckte det efter det att Lars Lewerth skrivit på avtalet; ” This is a milestone and a historical document and now it´s Beamers turn to find his way throughout Europe”