Så sår vi här idag. Med vår certifiering efter nästa 14 dagars idogt arbete. Nu har vi allt, nu kommer vi att förfina men behålla merparten av programmets fundament. Vi har fått uppleva samma transmission frå öppnad förståelse och insikt hos barnen, haft övningar som vilar på socialkompetens hos dem, vidare över hur ska jag kunna skydda mig för sjukdomen, helt enkelt lösa problem på för mig bästa sättet och slutligen se hoppet, meningsfullheten inför framtiden. Allt detta har vi få se, vara med om, delta i och tillsammans med den värdegrund och den forskning som stabilt utgör styrkan i programmet, att öka motståndskraften att stänga ute sjukdomen, att börja prata om de stenar man har med sig, om att kliva ur kostymen som innehåller skam och skuld, är vi idag väldigt glada.

Nu ska vi paketera dessa kunskaper, se till att de används på bästa sätt och  se till att Childrens Program får ett långt liv. För alla de familjer som levt eller lever under tyngden av ett missbruk, att vara med om att bidra till att hela dessa barn, dessa föräldrar.

Vi ser hur dessa barn växer vare sig de finns i Uppsala, Kramfors, Göteborg eller i Skåne. Att det inte spelar någon roll var i världen man finns. När vi i alla sammanhang pratar om det som en familjesjukdom att bli besatt av ett beroende, att lösa sina problem med att sänka de i djupet av en drog, ser vi fortfarande att vi exkluderar de viktigaste personerna som inget hellre vill ha sin mamma eller pappa nykter. Som inte har ett språk innan Childrens program, men som får ett språk som gör de starka.